Onderwerp


Achtergrondkleuren vervangenInformatie


Als je de achtergrondkleur van meerdere cellen moet wijzigen, kan het een tijdrovende klus zijn als je al die cellen eerst moet selecteren. Schrijf een procedure in VBA en de uitvoering kost je daarna slechts twee seconden!

In dit voorbeeld worden cellen met een rode achtergrondkleur gewijzigd in cellen met een blauwe achtergrondkleur.

Private Sub Wijzig_Achtergrondkleur()
Dim rCell As Range

'Controleer elke cel in het geselecteerde bereik
For Each rCell In Selection
'Als de achtergrondkleur van de cel rood is
If rCell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0) Then
'Maak de achtergrondkleur van die cel blauw
rCell.Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
End If
Next rCell
End Sub


!! Je kunt dit ook met de dialoog Zoeken en vervangen oplossen.