Onderwerp


Functies om tekst te bewerkenInformatie


VBA kent een aantal handige functies waar je tekst mee kunt manipuleren. Een aantal van deze functies kun je "los" in je code opnemen, terwijl je sommigen alleen als WorksheetFunction kunt gebruiken. In dat geval moet je de functie als volgt in je code opnemen: Application.WorksheetFunction.Functie.Left
Toont een specifiek aantal karakters beginnend vanaf de linkerkant van de tekst.

Right
Toont een specifiek aantal karakters beginnend vanaf de rechterkant van de tekst.

Mid
Toont een specifiek aantal karakters beginnend vanaf een gegeven positie vanaf de linkerkant van de tekst.

LCase
Toont de tekst omgezet naar kleine letters.

UCase
Toont de tekst omgezet naar HOOFDLETTERS.

Proper
Toont de tekst waarbij de eerste letter een hoofdletter is.

InStr
Toont de positie van een bepaalde tekst, binnen een andere tekst.

Clean
Application.WorksheetFunction.Clean
Verwijdert alle niet printbare karakters uit de tekst.

Substitute
Application.WorksheetFunction.Substitute
Vervangt oude tekst door nieuwe tekst.

Replace
Application.WorksheetFunction.Replace
Vervangt oude tekst door nieuwe tekst, vanaf een bepaalde positie.

Trim
Application.WorksheetFunction.Trim
Verwijdert alle spaties uit de tekst, behalve de spaties die woorden scheiden.

IsText
Application.WorksheetFunction.IsText
Controleert de inhoud van een cel en geeft de waarde True als deze inhoud tekst is.