Onderwerp


CopyrightsInformatie


Veel Excel gebruikers vragen zich af hoe ze kunnen voorkomen dat hun werk gekopieerd wordt. Het beveiligen van werkbladen en werkboeken is geen alternatief, omdat je immers alle cellen altijd kunt kopiëren en plakken op een nieuw werkboek.

De enige optie die overblijft is het ontwikkelen van een VBA procedure, die de mogelijkheid om überhaupt iets te kopiëren afschermt. Dit lijkt een ingewikkelde zaak, maar kun je bereiken met een procedure van slechts 1 regel code. Deze regel voeg je toe aan het Worksheet_Deactivate event. Dit event neem je op in de VBA editor bij het werkblad waarop het van toepassing is. Dat is dus het werkblad dat niet gekopieerd mag worden.Private Sub Worksheet_Deactivate()
Application.CutCopyMode = False
End SubHoe het werkt.

Elke keer dat het werkblad met de te kopiëren gegevens wordt gedeactiveerd (het moment dus dat het werkblad waarop de gegevens moeten worden geplakt, wordt geactiveerd), wordt de
CutCopyMode uitgeschakeld. Hierdoor valt er op een nieuw werkblad simpelweg niks meer te plakken.

Het uitschakelen van de
CutCopyMode komt tot uitdrukking in het feit dat de "marching ants" (de knipperende lijntjes die verschijnen als je iets met CTRL+C kopieert) verdwijnen.