Onderwerp


Hoofdlettergevoelig Vertikaal zoekenInformatie


Zoals de meeste Excel gebruikers weten is de functie Vert.Zoeken niet hoofdlettergevoelig. Of je nu ABC, of Abc als voorwaarde invult, in beide gevallen wordt er naar iets als "abc" gezocht. Soms kan dat onhandig zijn.

Er is echter een handige VBA-functie beschikbaar die dat probleem omzeilt.

Volg de volgende instructies en download een
voorbeeldbestand om Hoofdlettergevoelig Vertikaal te kunnen zoeken.A) Maak het werkboek

- Maak een werkboek met 1 werkblad dat een tabel van 4 rijen en 3 kolommen bevat (B5:D8)
- Neem als zoekwaarde G5
- Plaats de functie voor het eindresultaat in I5

B) Voeg de volgende VBA-code toe aan het werkblad Data (Sheet1 in de VBA editor)

Option Explicit
Function CaseVLook(compare_value, table_array As Range, Optional col_index As Integer = 1)
Dim c As Range
Dim rngColumn1 As Range

Application.Volatile

Set rngColumn1 = table_array.Columns(1)
CaseVLook = "Not Found"

'Loop first column
For Each c In rngColumn1.Cells
If c.Value = compare_value Then
CaseVLook = c.Offset(0, col_index - 1).Value
Exit For
End If
Next c
End Function

C) Plaats de volgende functie in cel I5

=CaseVLook(G5;B6:D8;3)Hoe het werkt.

De functie CaseVlook doet het volgende:
- De functie zoekt naar de waarde in G5
- De functie zoekt in het bereik B6:D8
- De functie vindt in bereik B6:D8 de waarde uit de 3e kolom