Onderwerp


Don't select anythingInformatie


Als het gaat om het bewerken van cellen bestaat er een groot verschil tussen Excel en VBA. Voor het vetgedrukt maken van een rij cellen in Excel is het noodzakelijk dat je die rij cellen eerst hebt geselecteerd. In VBA hoeft dat niet. Sterker nog; in VBA is het (op een paar bugs met betrekking tot grafieken na) niet nodig. Nog een voordeel om het niet te doen; het scheelt je vaak een aantal regels code en het programma wordt er sneller door.Een voorbeeld.

Je neemt met de macro-recorder de volgende bewerking op: Alle cellen van rij 1 vetgedrukt maken.

De code die wordt opgenomen is de volgende:

Rows("1:1").Select
Selection.Font.Bold = True


Je kunt deze regels code samenvoegen tot de volgende regel:

Rows("1:1").Font.Bold = True

Het effect is hetzelfde, maar je gebruikt nu maar 1 regel code en je programma werkt sneller.