Onderwerp


Lege cellen en NulwaardenInformatie


Als je regelmatig waarden importeert van een externe bron (SAP of Oracle), kunnen daar lege cellen of nulwaarden tussen zitten. Dat onderscheid is vaak niet eenvoudig te maken, zeker als je niet de optie hebt aangevinkt die een nulwaarde toont. Met Voorwaardelijke Opmaak kun je in beeld brengen of de inhoud van een cel leeg is, of dat de cel een nulwaarde bevat.Het werkt als volgt:

- Selecteer het bereik met waarden. In dit voorbeeld is dat B6:B15
- Kies Start > Stylen > Voorwaardelijke opmaak
- Kies: Nieuwe regel…
- Bij Waarden opmaken waarvoor deze formule geldt: vul je in:
=OF(B6=0;ISLEEG(B6))
- Klik op de knop Opmaak... om een opmaakstijl toe te voegen
- Klik op de knop OK om de nieuwe opmaakregel toe te voegen

Lege cellen en cellen met nulwaarden worden nu via de gekozen opmaak in beeld gebracht.

!! De Engelstalige variant

De Engelse term voor Voorwaardelijke Opmaak is:
Conditional Formatting