Onderwerp


Invoer van tekst validerenInformatie


Met Gegevens validatie kun je beperkingen stellen aan de invoer van cellen. Je kunt er voor zorgen dat de meeste, zo niet alle, in te vullen waarden correct zijn door uit te sluiten wat er niet mag worden ingevuld. Net als bij voorwaardelijke opmaak vormen de standaard mogelijkheden al een prachtig hulpmiddel, maar geven formules je ongekende mogelijkheden. Gegevens validatie vindt je op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens.

In dit voorbeeld zorgt een formule er voor dat het in een bepaald bereik alleen is toegestaan om tekst in te voeren.

Download een
voorbeeldbestand en volg de volgende stappen.

- Selecteer een bereik (
B6:B10) waarin alleen tekst mag worden ingevoerd
- Kies Gegevens > Hulpmiddelen voor gegevens > Gegevensvalidatie
- Op het tabblad Instellingen kies je bij bij
Toestaan voor Aangepast
- Bij
Formule voer je in: ISTEKST(B6:B10)
- Op het tabblad Foutmelding voer je de gewenste foutmelding in die moet verschijnen bij ongeldige invoer.

Indien je nu in een van de cellen uit B6:B10 een getal invoert, verschijnt een foutmelding.

!! De Engelstalige variant

De Engelse is:
Data Validation

Je vindt Data Validation onder: Data > Data tools > Data Validation