Onderwerp


Achternaam met hoofdlettersInformatie


Altijd handig; een simpele procedure om van een lijst met namen alleen de achternaam in hoofdletters te converteren. De volgende procedure voert deze taak uit, maar kent een voorwaarde. De achternaam van de tekst (de naam dus), bestaat uit alle karakters die zich voor de komma bevinden.

Option Explicit Public Sub Achternaam_met_Hoofdletters()
Dim rngCell As Range
Dim strSep As String
For Each rngCell In Selection
strSep = InStr(rngCell, ",")
If strSep > 0 Then
rngCell.Offset(0, 1) = UCase(Left(rngCell, strSep - 1)) & Mid(rngCell, strSep)
End If
Next rngCell
Set rngCell = Nothing
End Sub
Hoe het werkt.
Kopieer de volgende procedure en plaats deze in een module van de VBA Editor. Je zou de procedure eventueel ook aan een opdrachtknop kunnen toewijzen. Selecteer een lijst met namen en voer de procedure uit. Alle tekst die zich voor een komma bevindt wordt in hoofdletters weergegeven.

Dus:
Cruijff, Johan wordt CRUIJFF, Johan