Onderwerp


Waarden uitsluiten bij berekeningen

Iedereen kent het wel. Tijdens wedstrijden skispringen wordt door vijf juryleden een score gegeven, waarvan de hoogste en de laagste worden afgetrokken, alvorens het resultaat wordt bepaald. Met welke formule simuleer ik dit in Excel?Informatie


Iedereen kent het wel. Tijdens wedstrijden skispringen wordt door vijf juryleden een score gegeven, waarvan de hoogste en de laagste worden afgetrokken, alvorens het resultaat wordt bepaald. Met welke formule simuleer ik dit in Excel?

De formule die dit probleem oplost, maakt gebruik van een viertal functies waar Excel standaard over beschikt.

Het zijn de functies:
- Som
- Kleinste
- Grootste
- Aantal

Met deze vier functies maak je een formule die het beste te begrijpen is als je dit
voorbeeldbestand download.

Het voorbeeld gaat uit van een tabel met tien records. Deze tabel beslaat het bereik B5:E15. In E17 voer je de volgende formule in.

=(SOM(C6:C15)-KLEINSTE(C6:C15;1)-GROOTSTE(C6:C15;1))/(AANTAL(C6:C15)-2)

Deze formule berekent het gemiddelde van 10 records waarbij de kleinste en de grootste waarde worden uitgesloten. Dit werkt als volgt.

- De functie
SOM telt alle waarden in bereik C6:C15 op
- De functie
KLEINSTE bepaalt de laagste waarde in het bereik C6:C15
- De functie
GROOTSTE bepaalt de hoogste waarde in het bereik C6:C15
- De functie
AANTAL telt het aantal waarden in bereik C6:C15

• Om het Gemiddelde van bereik C5:C16 te bepalen, wordt de
SOM van dat bereik minus de KLEINSTE en de GROOTSTE waarde, gedeeld door het AANTAL waarden minus 2. Het aantal wordt vermindert met 2, omdat de kleinste en de grootste waarden niet meetellen !

!! Het resultaat is een uitkomst die het gemiddelde bepaald over alle scores waarbij de laagste en de hoogste score zijn uitgesloten.

!! De Engelstalige variant

De Engelstalige variant van de gebruikte functie is:
=(SUM(C6:C15)-SMALL(C6:C15;1)-LARGE(C6:C15;1))/(COUNT(C6:C15)-2)