Onderwerp


Rekenen met meerdere werkbladen
Informatie


Gebruik de wildcard karakters * en ? om handige formules te bouwen die meerdere werkbladen bevatten.

Voorbeelden.

Je hebt een werkboek met een totaaloverzicht en 12 werkbladen die de maanden van het jaar voorstellen. De formule in cel D5 van het totaaloverzicht moet de som tonen van de waarde in cel D5 van alle maanden. Iedereen weet dat je hier de functie
SOM voor kunt gebruiken:

=SOM(BLAD2:BLAD13!D5)

Je kunt ook een groter bereik in plaats van een enkele cel opnemen in de formule. Die formule zou er zo uit kunnen zien:

=SOM(BLAD2:BLAD13!D5:D15)

Tot dus ver weinig nieuws, maar het wordt echter veel mooier. Als je dezelfde cel van alle werkbladen behalve het actieve werkblad wilt optellen, kun je namelijk ook deze formule gebruiken:

=SOM( ' * ' !D5)

De * dient als wildcard karakter (Jokerteken) en betekent zoiets als "alle werkbladen behalve deze". De functie werkt zelfs als het actieve werkblad niet het eerste maar bijvoorbeeld het 7e van een totaal van 15 is.

De formule werkt ook in dit geval.

=SOM( ' Maand* ' !D5)

Nu wordt van alle werkbladen, waarvan de naam begint met
Maand, de waarde van cel D5 opgeteld.
De formule werkt ook met het vraagteken (
?).

=SOM( ' Blad? ' !D5)

Nu wordt van de werkbladen Blad1 t/m Blad9 de waarde van cel D5 opgeteld.

Deze handigheid beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de functie
SOM. Ook de functies GEMIDDELDE, MAX en MIN kun je gebruiken.


!! De Engelstalige variant

De Engelse termen voor deze functies zijn:
SOM - SUM
GEMIDDELDE - AVERAGE
MAX - MAX
MIN - MIN