Onderwerp


De functie Vergelijken
Informatie


De functie Vergelijken, zoekt binnen een reeks naar de relatieve positie van een cel die overeenkomt met een bepaalde zoekwaarde.

De syntax is als volgt:
VERGELIJKEN(Zoekwaarde;Opzoekbereik;Type)

- Zoekwaarde
Dit is de waarde die moet worden opgezocht.

- Opzoekbereik
Het bereik waarin de mogelijke zoekwaarden staan.

- Type
Een getal
(-1, 0, 1) dat aangeeft op welke wijze de vergelijking bepaald moet worden.

- Als het vergelijkingstype
1 is, vindt Vergelijken de grootste waarde kleiner dan of gelijk aan de te zoeken waarde.
Het bereik waarin gezocht wordt, moet dan
oplopend gesorteerd zijn.
- Als het vergelijkingstype
0 is, vindt Vergelijken de eerste exacte waarde gelijk aan de te zoeken waarde.
- Als het vergelijkingstype
-1 is, vindt Vergelijken de kleinste waarde kleiner dan of gelijk aan de te zoeken waarde.
Het bereik waarin gezocht wordt, moet dan
aflopend gesorteerd zijn.Voorbeeld.

=VERGELIJKEN(A1;B1:B5;0) Deze functie zoekt in de reeks B1:B5 naar de exacte waarde uit A1. Als deze waarde wordt gevonden is het resultaat de relatieve positie van de cel waar de zoekwaarde instaat in het bereik (bijvoorbeeld 4). Anders is het resultaat #N/B.

!! De Engelstalige variant

De Engelse termen voor deze functie zijn:
=MATCH(Lookup_Value;Lookup_Array;Match_Type)