Onderwerp


De functie Index
Informatie


De functie Index, zoekt de waarde in een reeks aan de hand van een rij-index (voor een vertikaal bereik), een kolom-index (voor een horizontaal bereik), of beide (voor een tweedimensionaal bereik).

De syntax is als volgt:

INDEX(Reeks;RijNummer;KolomNummer)

- Reeks
Dit is een één dimensionaal
(A1:A5) bereik of een twee dimensionaal (A1:D5) bereik.

- RijNummer
Het rijnummer binnen de reeks.

- KolomNummer
Het kolomnummer binnen de reeks.Voorbeelden.

=INDEX(A1:A5;3)
Deze functie zoekt in de reeks A1:A5 naar de waarde in de 3e rij.
Dat is dus de inhoud van cel A3.

=INDEX(A1:D5;2;3)).
Deze functie zoekt in de reeks A1:D5 naar de waarde in de 2e rij van de 3e kolom.
Dat is dus de inhoud van cel C2.

!! Als de reeks maar 1 rij of 1 kolom bevat, is het overeenkomende RijNummer of KolomNummer overbodig.


!! De Engelstalige variant

De Engelse termen voor deze functie zijn:
=INDEX(Array;Row_Num;Column_Num)