VBA Tips   Informatie
   
Tijdregistratie met
    overuren
Hoe bereken ik mijn gewerkte uren als ik op 1 dag in een nachtdienst en een dagdienst (of andersom) werk?
Automatisch een
    werkboek sluiten
Sluit automatisch een werkboek als er een bepaalde periode niets aan is gewijzigd.
Achternaam in
    hoofdletters
Converteer van een lijst met namen alleen de achternaam in hoofdletters.
Datum- en
    tijdstempels invoeren
Voorzie ingevoerde of bewerkte gegevens van een datum- of tijdstempel.
EAN check Met deze VBA procedure kun je de geldigheid van een EAN code controleren.
Auto filter - Actief
    filter kleuren
Met VBA kun je een oplossing bedenken waardoor een actief filter duidelijk in beeld komt.
Cellen beveiligen
    na invoer
Soms is het handig als ingevoerde gegevens meteen worden beveiligd, zodat ze niet kunnen worden gewijzigd.
Controlling code
    execution - Do... While
Om programmacode gecontroleerd te kunnen later verlopen kun je Loops gebruiken. Looping is een proces waarbij een aantal regels code wordt herhaald en is een fundamenteel aspect van elke programmeertaal. Dit voorbeeld behandelt de Do... While Loop.
Controlling code
    execution - For... Next
Om programmacode gecontroleerd te kunnen later verlopen kun je Loops gebruiken. Looping is een proces waarbij een aantal regels code wordt herhaald en is een fundamenteel aspect van elke programmeertaal. Dit voorbeeld behandelt de For... Next Loop.
Achtergrondkleuren
    wijzigen
Schrijf een VBA procedure om de achtergrondkleur van een aantal cellen te wijzigen.
Maximale lengte voor
    een Macro
Macro's zijn fantastisch, maar werken niet als je ze te lang maakt !!
Werkboek autorisatie Met VBA kun je een werkboek zo indelen dat gebruikers slechts de werkbladen mogen gebruiken waar zij voor geautoriseerd zijn.
Hoofdletters of
    kleine letters
Bepaal het aantal cellen met hoofdletters of kleine letters in een bereik met deze VBA functie.
Tekst functies Functies om tekst te bewerken.
Alle hyperlinks
    verwijderen
Als je alle hyperlinks uit een werkblad moet verwijderen kan dat een zeer tijdrovende klus zijn. Niet met VBA.
VBA Functie: Unieke
    waarden optellen
Maak zelf een VBA Functie waarmee je unieke waarden kunt optellen.
VBA Functie: Unieke
    waarden tellen
Maak zelf een VBA Functie waarmee je unieke waarden kunt tellen.
Copyrights Kun je je werk beschermen door het kopiƫren van gegevens onmogelijk te maken?
Hoofdlettergevoelig
    Vertikaal zoeken
De functie Vert.Zoeken is niet hoofdlettergevoelig. VBA heeft daar echter wel een oplossing voor.
Dynamische databases
    met VBA
Lijsten of databases automatisch vergroten met VBA.
Copy and paste in
    a single statement
Als je moet kopiƫren en plakken is selecteren niet nodig.
Don't select anything Selecteren en bewerken? Niet in VBA.
   
Voorwaardelijke opmaak Back top top 
   
Lege cellen en
    Nulwaarden
Lege cellen en nulwaarden eenvoudig in beeld brengen.
Grenswaarden Hoe kun je het naderen van een grenswaarden in een lijst of database in beeld brengen?
Wie wordt president Bepaal zelf wie de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint.
   
Gegevens validatie Back top top 
   
Invoer van tekst
    valideren
Geen cijfers, alleen tekst invoeren.
Alleen unieke waarden Kan ik Excel zo instellen dat de invoer in een specifiek bereik altijd uniek is?
Afhankelijke keuzelijst De mogelijke keuzes in een lijst, hangen af van de gemaakte keuze uit een andere lijst.
   
Functies Back top top 
   
De functie DatumVerschil Het uitrekenen van iemands leeftijd is niet moelijk.
Waarden uitsluiten
    bij berekeningen
Hoe bereken ik mijn gewerkte uren als ik op 1 dag in een nachtdienst en een dagdienst (of andersom) werk?
Verwijzen naar de
    N laatste waarden
Kan ik een formule maken die altijd het gemiddelde van de laatste "N" waarden berekent?
Unieke waarden tellen Als je een lijst met waarden hebt, kan het interessant zijn om te weten hoeveel waarden uniek zijn.
Nul als antwoord
    bij Vertikaal zoeken
De functie Vert.Zoeken kan een nul als antwoord geven, als er geen exacte match gevonden wordt.
Functies met betrekking
    tot afronden
Welke functies kun je gebruiken om getallen af te ronden ?
Rekenen met
    meerdere werkbladen
Kun je een functie maken die de naam van een werkblad als variabele gebruikt om een optelling te maken?
Vertikaal zoeken
    met twee waarden
Een veelgestelde vraag is of je in een database kunt zoeken op basis van twee voorwaarden.
Het antwoord is ja.
De Matrix formule Een Matrix formule is een formule die werkt met een reeks waarden en een resultaat oplevert in een enkele cel, of in twee of meer cellen.
De functie Vergelijken Een functie die binnen een reeks zoekt naar de relatieve positie van een cel waarvan de inhoud overeenkomt met een bepaalde zoekwaarde.
De functie Index Een functie die aan de hand van een rij-index of een kolom-index een waarde in een reeks zoekt.
De functie
    Spaties.Wissen
Een functie waarmee je overtollige spaties uit tekst kunt wissen.
De functie
    Verschuiving
Een veelgestelde vraag is of je in een database kunt zoeken op basis van twee voorwaarden.
Het antwoord is ja.
Foutmeldingen Welke foutmeldingen kunnen er verschijnen en wat kun je er aan doen.
Beperkingen Wat zijn de beperkingen bij het werken met functies en formules.
   
Grafieken Back top top 
   
Dynamische grafiek
    - Dynamiek in tijd
Werk een grafiek bij op basis van een bepaald merk in een bepaalde periode.
Dynamische grafiek
    - Toon de actieve rij
Toon alleen de actieve rij van een database.
Dynamische grafiek -
    Toon de laatste
    "N" records
Maak een grafiek die de laatste "N" records van een database toont.
   
  Back top top