Algemene voorwaarden

Op alle communicatie, opdrachten en handelingen van Spreadsheet Solutions zijn de Algemene Voorwaarden van Spreadsheet Solutions van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56.32.64.08.

Bij iedere offerte van Spreadsheet Solutions worden onze Algemene Voorwaarden meegezonden. Onze Algemene Voorwaarden kunt u ook downloaden op deze site.

Download Algemene voorwaarden